Ban tổ chức cuộc thi Chinh phục Đỉnh cao Nghề nghiệp Kế toán – Kiểm toán – Tài chính

Cuộc thi được đồng tổ chức bởi Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Tập đoàn Nguồn lực Việt (Vietsourcing) và Tạp chí Thế Giới Mới.

Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)

Ban tổ chức cuộc thi Chinh phục Đỉnh cao Nghề nghiệp Kế toán - Kiểm toán - Tài chính

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là tổ chức nghề nghiệp của những người có Chứng chỉ kiểm toán viên độc lập (CPA Việt Nam) và các doanh nghiệp kiểm toán ở Việt Nam.

Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết các cá nhân và doanh nghiệp cùng nghề kiểm toán, duy trì, phát triển và nâng cao trình độ kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề; chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán, giữ gìn uy tín và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, không ngừng gia tăng giá trị hội viên để trở thành Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp được khu vực và quốc tế thừa nhận, nhằm góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của doanh nghiệp và tổ chức theo qui định của pháp luật.

Tập đoàn Nguồn lực Việt (Vietsourcing)

Ban tổ chức cuộc thi Chinh phục Đỉnh cao Nghề nghiệp Kế toán - Kiểm toán - Tài chính

Được sáng lập và điều hành bởi các hội viên ACCA và những người tâm huyết với nghề, đồng thời là Trung tâm đạo tạo được ACCA cấp Chuẩn vàng, Vietsourcing luôn nỗ lực trong công tác đào tạo và tạo kết nối giữa sinh viên và các nhà tuyển dụng nhằm góp phần xây dựng một đội ngũ các bạn trẻ có tri thức, có kinh nghiệm và năng lực ngang tầm quốc tế cũng như tạo nguồn nhân lực về kế toán, kiểm toán, tài chính chất lượng cao cho các đối tác tuyển dụng.

Tạp chí Thế Giới Mới

Ban tổ chức cuộc thi Chinh phục Đỉnh cao Nghề nghiệp Kế toán - Kiểm toán - Tài chính

Tạp chí Thế giới mới là Cơ quan truyền thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoạt động trên lĩnh vực báo giấy, báo điện tử và kết hợp truyền hình.

Tạp chí Thế Giới Mới cũng là Cơ quan truyền thông đa phương tiện duy nhất hiện nay của ngành Giáo dục thường xuyên làm công tác hướng nghiệp & tuyển sinh trên các phương tiện báo in.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top