Kết quả vòng 3 của thí sinh năm 3&4 tại TP HCM

Ban tổ chức cuộc thi “Chinh phục đỉnh cao nghề nghiệp Kế toán, Kiểm toán, Tài chính” xin thông báo và chúc mừng tới các thí sinh đã hoàn thành xuất sắc vòng 3 tại khu vực TP HCM. Các bạn được đi tiếp vào vòng chung kết là Nguyễn Trần Quốc Khánh, Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Lý Huy Hoàng. Đây là kết quả vòng 3 của các thí sinh năm III & IV được sắp xếp theo thứ tự điểm từ cao đến thấp. Mọi thắc mắc xin gửi về
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
:

Họ và tên Số BD Chủ đề cá nhân Cá nhân Cá nhân (nhóm) Nhóm Tổng
10 5 5 20
1 2 3 T 1 2 3 T 1 2 3 T
Nguyễn Trần Quốc Khánh MHCM5 Kiểm toán 8 9 8 25 4 4 4 12 4 3 3 10 47
Nguyễn Thị Thanh Ngọc HCM764 Tài chính 8 7 8 23 4 4 4 12 4 4 3 11 46
Lý Huy Hoàng HCM1511 Kiểm toán 9 8 8 25 4 3 4 11 3 4 3 10 46
Trương Nguyễn Quốc Huy HCM2456 Kế toán 9 9 8 26 3 4 3 10 3 4 3 10 46
Hứa Tấn Trung MHCM66 Tài chính 8 7 9 24 4 3 4 11 3 4 3 10 45
Phạm Thị Như Thảo MHCM1 Kiểm toán 10 10 8 28 3 2 3 8 3 3 3 9 45
Nguyễn Đăng Hưng HCM811 Tài chính 8 8 7 23 4 3 4 11 3 4 3 10 44
Trần Quản Trọng MHCM59 Tài chính 7 8 8 23 4 4 4 12 3 3 3 9 44
Trần Nguyễn Thành Nhân HCM2042 Kiểm toán 8 7 6 21 3 3 4 10 4 4 3 11 42
Nguyễn Phước Thiều Nhi HCM2169 Kiểm toán 9 8 7 24 3 2 3 8 3 4 3 10 42
Huỳnh Thị Hoàng Mai HCM1226 Kiểm toán 8 8 7 23 3 3 3 9 3 4 3 10 42
Vũ Thị Anh Thư HCM4108 Kiểm toán 8 9 7 24 3 3 3 9 3 3 3 9 42
Nguyễn Thị Thanh Hằng HCM1498 Tài chính 8 8 7 23 3 2 3 8 3 4 3 10 41
Nguyễn Đắc Khang HCM2173 Tài chính 6 8 7 21 3 3 3 9 4 3 3 10 40
Nguyễn Thu Trang HCM3199 Kiểm toán 7 7 7 21 3 2 3 8 3 4 3 10 39
Lê Thị Lệ Diễm HCM953 Tài chính 7 7 6 20 3 3 3 9 3 4 3 10 39
Phạm Thị Thanh Thảo HCM1689 Kế toán 7 7 6 20 3 3 2 8 4 3 3 10 38
Phan Mỹ Dung HCM101 Tài chính 7 6 7 20 3 3 3 9 3 3 3 9 38
Phạm Thị Thu Huyền HCM122 Tài chính 6 5 7 18 3 2 4 9 3 4 3 10 37
Nguyễn Lê Vân Anh HCM2037 Tài chính 6 5 5 16 3 3 3 9 4 4 3 11 36
Nguyễn Thị Bình HCM4147 Tài chính 5 5 6 16 3 3 3 9 4 4 3 11 36
Nguyễn Thị ánh Tuyết HCM1707 Kế toán 6 6 6 18 3 3 3 9 3 3 3 9 36
Đặng Nguyên Thanh Hiền HCM766 Tài chính 6 5 5 16 3 3 3 9 4 3 3 10 35
Nguyễn Thanh Danh MHCM14 Tài chính 5 5 4 14 3 3 3 9 4 4 3 11 34
Lê Trung Nhân HCM2653 Tài chính 0 0 0 0
Nguyễn Thị Thảo Ly HCM680 Tài chính 0 0 0 0
Võ Minh Trang HCM3269 Kế toán 0 0 0 0
Facebook
Twitter

Leave a Comment

Your email address will not be published.