Thông báo xét miễn thi vòng 1 cuộc thi Chinh phục Đỉnh cao Nghề nghiệp Kế toán, Kiểm toán & Tài chính lần thứ 2

BTC xin trân trong thông báo tất cả các trường hợp có điểm thi Vòng 1 trong cuộc thi lần thứ I (từ tháng 12/2011 đến tháng 5/2012) có điểm lớn hơn hoặc bằng 70/100 (>=70/100) sẽ được BTC đặc cách & miễn thi vòng 1 cuộc thi lần thứ II.

Các thí sinh được yêu cầu gửi email về cho BTC với tiêu đề e-mail bắt buộc là:

XIN XÉT MIỄN VÒNG 1_TÊN THÍ SINH

Trong e-mail, các thí sinh được yêu cầu ghi đầy đủ các thông tin theo thứ tự như sau:

 • Họ và tên: ……………………………………….
 • Ngày tháng năm sinh: ……………………………………….
 • Số CMND: ……………………………………….
 • Đang là SV Khoa:…………………….Khóa………………………..Trường………………………….
 • Số điện thoại: ……………………………………….
 • Email đăng ký dự thi năm 2012: ……………………………………….
 • Email hay dùng hiện tại: ……………………………………….
 • Số điểm vòng 1 của lần thứ I: ………………………………………

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý

 • BTC chỉ đặc cách & miễn thi cho thí sinh nào có email xin xét miễn gửi về BTC
 • Những trường hợp đủ điều kiện đặc cách & xét miễn nhưng vẫn dự thi vòng 1 thì sẽ được xét điểm thi mới nhất của năm nay & sẽ không được đặc cách nữa. (Tất cả các trường hợp đã lỡ thi vòng 1 lần II trước thông báo này sẽ được BTC xét lại. Thí sinh được yêu cầu phải có email giải trình về cho BTC về việc này & gửi đến địa chỉ
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  )
 • Sau ngày 31/01/2013 TẤT CẢ các trường hợp xin xét miễn sẽ không hợp lệ. BTC sẽ không xét đặc cách cho các trường hợp này
 • Sau khi nhận & kiểm tra email của thí sinh, BTC sẽ email xác nhận về điểm số năm trước của bạn & xác nhận Bạn được miễn thi.

Trong trường hợp thí sinh đã email cho BTC và chưa nhận được thư xác nhận của BTC thì thí sinh có nghĩa vụ email lại hoặc gọi trực tiếp đến số 09 43 42 8998 (tại Hà Nội) hoặc 09 42 41 8998 (tại HCM) để được giải quyết kịp thời & đúng hạn thi. Thời hạn xử lý, xem xét cũng như gửi email xác nhận sẽ không muộn hơn ngày 31/01/2013.

Chúc các bạn đạt thành tích cao nhất trong mùa thi năm 2013!

Thay mặt BTC Cuộc thi Chinh phục Đỉnh cao Nghề Nghiệp Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

Tập đoàn Giáo dục Vietsourcing

Chi tiết xem tại đây

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top